Brainstorming

מימון

השגת מימון לשם צמיחה

עסקים צריכים מימון כדי לגדול. אנו מאמינים שעסק מצליח צריך להיות בגדילה מתמדת. ברוביז ייעוץ עסקי אנו נסייע להשיג את המימון לעסק שלך. אנו נעבוד עם בעל העסק, ננתח את צרכי החברה ונפנה לגורם המממן המתאים ביותר.

 

הקרן להלוואות בערבות המדינה

למי מיועד: לעסקים בהקמה או עסקים קימים. מטרת הקרן לעודד עסקים קטנים ובינוניים ולהנגיש מימון בנקאי תוך מתן בטחונות של המדינה לאבטחת ההלוואה.

סכום: הלוואות עד 8% ממחזור המכירות, עד 8 מיליון, להקמת עסק עד 500 אש"ח

הון עצמי: 25% מסך ההלוואה

בטחונות: 10% מסכום ההלוואה + ערבות אישית

זמן החזר: עד 72 חודשים

ריבית: נקבע מול הבנק (ריביות בתעריפים הוגנים)

גרייס: חצי שנה 

לקרן מספר מסלולים:​

מסלול הון חוזר, מסלול הקמת עסק חדש, 

מסלול השקעות, מסלול ליצואנים

קרן להלוואות ללא ריבית

למי מיועד: הלוואות האגודה ניתנות לעסקים קטנים חדשים ולעסקים עם מחזור חודשי של עד 150,000 ש"ח.
סכום: 90 אש"ח להקמת עסק , 60 אש|"ח לעסק קיים
הון עצמי: 15% מסך ההלוואה
זמן החזר: 45 חודשים
בטחונות: 2-3 ערבים עם משכורת של 3 אש"ח וותק של שנה

קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח

למי מיעד: לעסקים קטנים ובינוניים לצורך השקעה - הרחבת עסק ופיתוחו, הון חוזר, הקמת עסק חדש

 סכום: עד 500 אש"ח לעסק בהקמה . עד 10% או 2 מליון שקלים לעסק קיים.

ריבית:  צמוד פריים  - ולפי שיקול דעתו של הבנק

 תקופת החזר: 72 חודש עם 12 חודשי גרייס

 בטחונות: ערבות בעלים, ערבויות נוספות לפי דרישת הבנק

הקרן הממונפת של משרד העליה והקליטה

למי מיועד: קרן זו הוקמה באמצעות משרד העליה והקליטה ובנק מרכנתיל במטרה לסייע ליזמים עולים או תושבים חוזרים בגיוס מימון זול ונוח. הקרן מסייעת אך ורק לעולים או תושבים חוזרים (בטווח גילאים של 24-62), שזכאותם מוגדרת על פי הקריטריונים שהוגדרו במשרד הקליטה.

עולים המעוניינים לקבל מימון מקבלים תוכנית עסקית מסובסדת לטובת הגשה לקרן זו.

מטרת הקרן: הקמה, הרחבה ורכישה של עסק.
זכאים: עולים חדשים (עד 10 שנים בארץ) תושבים חוזרים (עד שנתיים בארץ).
גובה הלוואה מקסימאלי: 125,000 ש"ח. 
הון עצמי דרוש: 25% השקעת בעלים. 
ריבית: פריים + 1.75%.
תקופת החזר: 6 שנים. 
תקופת גרייס מקסימאלית: עד 12 חודשים.
בטחונות חיצוניים: בטחונות המכסים 10% מן ההלוואה (ניתן גם להמיר בערבים).
מופעל על ידי: בנק מרכנתיל דיסקונט.
ערבות אישית של הבעלים: נדרשת.

גיוס אשראי והלוואות מבנקים

עבודה מול הבנקים היא דרישת קדם לכל עסק.

פעמים רבות בעקבות חוסר היכרות של העסק את מגבלותיו ואת אופיו של הבנק מערכת היחסים של העסק עם הבנק מתערערת. בנק שלא מרגיש בנוח עם הלקוח

שלו יגביל את צעדיו ולא יתן לו את האשראי הדרוש.

 אנו, ברוביז ייעוץ עסקי נעבוד מול הבנק ונכין עבור העסק בקשת אשראי מסודרת כך שהבנק ידע מה צרכי העסק ומה הבטחונות האפשריים לו, כך ששיתוף הפעולה בין הבנק לעסק יהיה מיטבי.

תנופה - מענק להייטק

מענק של עד 200 אש"ח לפיתוח אב טיפוס, רישום פטנטים, תוכניות שיווק לעסק טכנולוגי חדש
שות החדשנות הינה רשות עצמאית מטעם המדינה אשר תפקידה לקדם את החדשנות הטכנולוגית המפותחת על ידי חברות בישראל. ככזו היא מציעה מענק זה על מנת שהמיזם יוכל להגיע POC Proof Of Concept. לאחר שלב זה מצופה מהמיזם להיות מסוגל לגייס סביוב מימון ראשוני.
הקרן ממנת עד 85% מההשקע לתקופה של עד שנתיים. לא כולל עלויות שכר.

0526587773

©2017 כל הזכויות שמורות רוביז ייעוץ עסקי.

רחוב האלה 101 תרום